آرشیو موضوعی : نقد فیلم رسوایی ده نمکی

وزیر ورزش
وزیر ورزش وجوانان در همدان
دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان: سرانه فضای ورزشی در همدان را نزدیک به یک متر مربع عنوان کرد و افزود با افتتاح 6 پروژه در هفته دولت سرانه ورزش همدان به میانگین سرانه کشوری نزدیک می شود.

جدیدترین ها