آرشیو موضوعی : نقد فیلم رسوایی ده نمکی

rastakhiz
«ناصر هاشم زاده» محقق و فیلمنامه نویس معتقد است: «اگر تخیل ما ریشه در توهم داشته باشد این از بحث هنر فاصله می گیرد. معتقدم توهم ریشه در مقوله سیاسی اجتماعی دارد که به تاریخ تزریق می شود. اما دانستن این نکته ضروریست که وقتی وارد مقوله توهم می شویم هم از واقعیات تاریخی فاصله می گیریم و هم از تخیل و هم از هنر دور می شویم اینجاست که به سیاست زدگی نزدیک می شویم.

جدیدترین ها