آرشیو موضوعی : نقد فیلم رسوایی ده نمکی

daesh1
به گزارش غرب ایران ، این تصاویر شامل آموزش‌های نظامی همچون کار با اسلحه و فنون رزمی و آموزش عقیدتی بر مبنای تفکر تروریستی داعش است.