آرشیو موضوعی : نقد فیلم رسوایی ده نمکی

monkar
اميرمؤمنان عليه السلام: «من ترك انكار المنكر بقلبه و لسانه فهو ميت بين الاحياء» آن كس كه با قلب و زبان به نهي از منكرات نپردازد مرده اي است در ميان زندگان.

جدیدترین ها