آرشیو موضوعی : شهدای نیروی هوایی

kafar ghasem
در روز ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ نیروهای رژیم اشغالگر با شعار «‌بدون عاطفه باش تا خدا رحمتت کند» به این قریه حمله کردند و با کشتار بی‌رحمانه ساکنان این روستا رسوایی دیگری را برای خود رقم زدند

جدیدترین ها