آرشیو موضوعی : شهدای نیروی هوایی

vazir eghtesad1
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: افراد پُردرآمد شناسایی شده اند و به تدریج 10 میلیون نفر از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف می شوند

جدیدترین ها