آرشیو موضوعی : شهدای نیروی هوایی

تعالی
در شوراي اداري شهرستان همدان مطرح شد:
علی تعالی افزود: شهرستان مرکز استان با دشواری های خاصی روبرو است که باید بنیه کارشناسی و اعتباراتی آن تقویت شود. وی با بیان اینکه مرکز استان حساسیت خاصی دارد افزود : فرماندار همدان با بیان اینکه حضور مسئولان استانی، ملی و مهمانان داخلی و خارجی و گردشگران ویژگی هایی است که اهمیت مرکز استان […]

جدیدترین ها