Print This Post
کد خبر : 6689
۱:۵۸ ب.ظ - جمعه ۱۳۹۱/۱۱/۶
سامان احتشامی

گزارش تصویری مراسم یادیود زنده یاد «همایون خرم»

مراسم یادیود زنده یاد همایون خرم، آهنگساز با حضور هنرمندان و علاقمندان هنر موسیقی در مسجد نور(میدان فاطمی) برگزار شد.

سامان احتشامی 2 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»

همایون 1 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 2 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 3 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 4 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 5 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 6 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 7 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 8 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 9 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 10 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 11 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 12 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 13 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 14 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 15 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 16 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 17 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 18 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 20 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 21 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»همایون 22 گزارش تصويري مراسم ياديود زنده ياد «همايون خرم»

Did you like this? Share it:

اضافه کردن دیدگاه جدید